Утворити терміни за принципом узгодженого означення.

angulus, i m / opticus, a, um linea, ae f / transversus, a, um corpus, oris n / spurius, a, um
bursa, ae f / elasticus, a, um atrium, i n / dexter, tra, trum apex, icis m /verus, a, um

diameter, tri f / transversus, a, um dorsum, i n / osseus, a, um paries, etis m / compactus, a um
dens, ntis m / primarius, a, um foramen, inis n / rotundus, a, um manus, us f / sinister, tra, trum
tuba, ae f / acusticus, a, um septum, i n / elasticus, a, um pulmo, onis m / gangraenosus,a,um
ramus, i m / magnus, a, um pars, partis f / spinosus, a, um brachium, i n / dexter, tra,trum
cornu, us n / osseus, a, um oculus, i m / dexter, tra, trum basis, is f / stratificatus, a, um
cavitas, atis f / thoracicus, a, um rete, is n / lucidus, a, um ventriculus, i m / sinister, tra,trum
fovea, ae f / rotundus, a, um colliculus, i m / squamosus,a,um vestibulum, i n / sinister,tra,trum diameter, tri f / obliquus, a, um

12. Узгодьте прикметники з іменниками, поставте в Gen . sing . , перекладіть українською мовою:

tinctura (amarus, a, um); collega (novus, a, um); extractum

( spissus, a,um) planta (medicatus, a, um); folium ( luteus, a,um), aqua(purificatus,a,um); amylum(albus,a,um); pharmacopola(peritus,a,um); herba (medicatus, a, um); gutta (magnus, a, um); infusum (aquosus,a,um); cera (flavus, a, um); oculista (novus, a, um); Pinus ( altus, a, um); unguentum (cinereus, a, um); pasta (rubber, bra, brum); diabetes (mellitus, a, um), vitrum (niger,gra, grum); crystallus ( purus,a,um) Amygdalus (amarus, a, um); sirupus (spissus, a, um); Mentha (piperitus, a, um); axungia (purus,a,um); unguentum

(flavus, a, um); aqua (frigidus, a, um); pharmaceuta

(peritus, a, um); bacca (amarus,a,um), oculista (novus, a, um);

Chole (medicatus,a,um);capsula (gelatinosus,a,um);virus (periculosus, a, um); extractum (spissus, a, um); Chole (conservatus,a,um); medicamentum (sedativus,a,um); herba (montanus,a,um); Camphora (tritus, a, um); Convallaria

(albus,a,um); cera (flavus,a,um); Eucalyptus (cinereus,a,um); venenum (amarus,a,um); tela (sterilisatus, a, um); olla ( fuscus , a , um); extractum (fluidus,a,um); bolus (albus,a,um), Linum (albus, a, um). collega ( novus , a , um ) , vitrum ( fuscus,a,um); Sambucus (niger,gra,grum), planta ( medicatus , a , um ); Populus(niger,gra,grum); gutta(magnus,a,um); Aloe(siccus,a,

um); oculus(dexter,tra,trum); oleum(camphoratus,a,um);

Hyoscyamus(niger,a,um);tabuletta(obductus,a,um); pharmacopola (peritus,a,um), methodus (novus, a, um).Вправи на термінотворення та декодування термінів.

1. Вкажіть твірні основи та латинські дублети позначення прикметників:

1.Leukos. 6.Mikros. 11.Bradys. 16.Pseudes.

2.Polios. 7.Makros. 12. Dactylos. 17.Stenos.

3.Melanos. 8.Mesos. 13.Autos.

4.Erythors. 9.Orthos. 14.Rachys.

5.Xanthos. 10.Xeros. 15.Typhlos

2. Зробіть словотворчий аналіз, перекладіть терміни українською мовою:

1.Makrocytus. 11.Bradykinesia.

2.Necrophobia. 12.Sclerotomia.

3.Leukocytus. 13.Leucopathia.

4.Microorganismus. 14.Polymyelopathia.

5.Neonatus. 15.Stenocephalia.

6.Melanoglossia. 16.Necrotomia.

7.Orthopaedia. 17.Scleroticus.

8.Polyuria. 18.Neonatologus.

9.Macrodactylia. 19. Typhlotomia.

10.Erythrodermia. 20.Autopsia.

3. Складіть терміни з поданих нижче терміноелементів:

I. Auto- ( - haemotherapia, - plastica, - philia, - urotherapia);

mes (o) - ( - encephalon, - blastus, - gastrium, - enterium);

mono - ( - brachia, - phagia, - cytus, - plegia);

poly - ( - vitaminum, - vaccinum, - melia, - morphismus).

II. – genus (- genes) (cancer-, bio-, path- , hyar-, desm-).

4. Утворіть терміни з заданими значеннями:

1.Leukos, leuk – (білий):

Зменшення кількості лейкоцитів.

Використання лейкоцитів з метою лікування.

Білокрів’я. Кровотеча у хворих на лейкоз.

2.Megas, mega(l) – (великий):

Манія величності.

Великий язик.

Ненормально великі очі.

Непропорційно великий череп.

3.Erythros, erythr – (червоний):

Червоне кров’яне тільце.

Червоне забарвлення сечі.

Бачення предметів у червоному кольорі.

Фагоцитоз еритроцитів.

4.Bradys, brady – (повільний):

Сповільнена чутливість.

Сповільнені психічні реакції.

Сповільнений обмін речовин.

Сповільнене дихання.

5.Micros, micr (o) – (малий):

Найдрібніші рослини.

Ненормально короткі вії.

Недорозвиненість молочних залоз.

6.Melas, melanos, melan – (чорний):

Меланін у крові.

Меланін у сечі.

Клітина, яка виробляє пігмент меланін.

Рух пігменту (меланіну) в тканинах.

5. Перекладіть терміни латинською мовою, поясніть їх будову:1. Сухість шкіри.

2. Хворобливо посилений апетит.

3. Сухість у носі.

4. Зменшення сечовиділення.

5. Збільшення нижньої щелепи.

6. Утворення штучного отвору.

7. Патологічний страх перед всім новим.

8. Морська кліматотерапія.

9. Грудна жаба (стенокардія).

10. Виправлення недоліків мовлення.

6. Перекладіть латинською мовою, зробіть словотворчий аналіз:

1. Мікробіологія. 5.Дизентерія.

2. Неонатус. 6.Езофагоспазм.

3. Гінекологія. 7.Офтальмологія.

4. Токсикологія. 8.Гіпоксемія.

7.Виділіть словотворчі елементи і перекладіть українсь­кою мовою:

a) leukaemia, oligotrophia, macroglossia, melanuria, me­gacolon, megalocytus, microorganismus, microphagus, hyposthenia, hypersthenia,necroticus, microglossia, megacaecum, megaduodenum, hyperaesthesia, hypaesthesia.

b) anaesthesia, uraemia, polyuria, erythrocyte, leucocytus, leucopenia, poliomyelitis, orthopaedia, scleroticus,leukaemia, erythrocytus, proctospasmus, melanuria, megalocytus, leucopenia, erytropenia.

8.Перекладіть клінічні терміни латинською мовою:

a) операція (розтин) сліпої кишки, біль (в області) прямої кишки, біле кров'яне тільце, червоне кров'яне тільце, наявність крові у сечі.

b) ба­чення предметів у зменшеному вигляді, бачення предметів у збільшеному вигляді, значне збільшення добової кількос­ті сечі, обезболювання, безсилля.

9.Перекласти клінічні терміни, пояснити спосіб їх утворення. З'ясувати значення словотворчих елементів:

- з латинської мови:

a) leukaemia, oligotrophia, macroglossia, melanuria, megaco­lon, erythrophobia, hypersthenia.

b) pseudoanaemia, proctospasmus, erythropenia, anaesthesia, uraemia, ophthalmople­gia, bradypnoe.

- на латинську мову:

a) захворювання судин, зменшення вмісту води в крові, біль (в області) ободової кишки

b) захворювання очей, вирізування хребця, розтин сліпої кишки.

10. Перекласти:

1.Візьми: Таблетки «Реопірин» числом 10

Видай. Познач.

2.Візьми: Рідкого екстракту крушини 0,15

Настою листа ревеню.

Настою бруньок берези по 50 мл.

Відвару листків бузини 100 мл.

Сиропу Алое 100 мл.

Змішай. Видай. Познач.

3.Візьми: Чистого йоду 0,06

Калію йодиду 0,3

Гліцерину 30.0

Олії перцевої м'яти 3 краплі

Змішай. Видай. Познач.

VII. 2. Матеріали методичного забезпечення для основного етапу. Зміст теоретичного матеріалу по темі :« Рецепт. Латинська частина рецепта»

Рецепт – є своєрідним письмовим зверненням лікаря до фармацевта про виготовлення й відпускання хворому ліків із рекомендацією щодо іх використання. Це важливий документ, його виписують за певною формою, чітко, без паморок і виправлень.

Рецепт виписують на бланках, віддрукованих друкарським способом, за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я.

Рецепт складається з таких частин:

1. Напис (Inscription), у який входить:

Назва лікувально-профілактичного закладу, його код, номер телефону.

2. Datum- дата виписування рецепта ( число, місяць, рік)

3. Nomen et aetas aegroti – прізвище та ініціали хворого, його вік ( вік зазначається дітям до 14 років і старшим людям понад 60 років).

4. Nomen medici – прізвище та ініціали лікаря.

5. Invocatio – звернення лікаря до фармацевта, виражене словом Recipe – візьми. Скорочено воно позначається Rp.

6. Designatio materiarum – перелік лікувальних речовин ( інградієнтів), препаратів та іх кількості ( дози ).

Ця частина рецепта пишеться латинською мовою. Рецепт простий – якщо в нього виписана одна речовина. Рецепт складний – якщо в ньому виписано кілька речовин.

Складний рецепт.

У складному рецепті назви препаратів пишуться одну під одною і в певному порядку:

1) першим вказується основний із них (Basis), на дію якого розраховує лікар.

2) допоміжна речовина (Adjuvans) ,яка посилює дію основного препарату або ослаблює його побічний вплив.

3)потім виписують, якщо це потрібно, речовину, яка поліпшує неприємний смак і запах ліків.(Corrogens).

4)формоутворююча речовина (Constituens).

Складний рецепт може не містити всіх перерахованих інгредієнтів.

Назви отруйних і наркотичних лікарських засобів завжди пишуться на початку переліку інгредієнтів.

7. Припис (Subscriprio) - вказівки фармацевту про спосіб виготовлення ліків, їх форму, дози, спосіб упаковки.

B Subscriprio простого рецепта лікар пише:

Да ! Signa !

B Subscriptio складного рецепта лікар пише форму лікарського засобу.

8. Signatupa – позначення. Це вказівка хворому про дозу на один прийом, частоту прийому ліків, час і спосіб вживання. Ці вказівки пишуться рідною для хворого мовою. Ця частина позначається словом Signa !

9. Nomen medici et sigillum personale - власний підпис і особиста печатка лікаря. Лікар несе моральну та юридичну відповідальність за неправильно виписаний рецепт.

Латинська частина рецепта- це 5, 6, 7 частини рецепта (Invocatio, Designatio materiarum, Subscriptio).

Оформлення рецепта,

1) Назва кожного інгредієнта (складника) пишеться з нового рядка у
родовому відмінку. Кожний рядок починається з великої букви. З великої букви
пишуться також назви лікарських речовин, препаратів і хімічних елементів.

Назви частин рослин (листків, кореня, кори, плодів, насіння), якщо ними не починається рядок, а також назви аніонів солей, оксидів і прикметники пишуться з малої букви.

2) 3 правого боку в рецептурному рядку (Designatio materiarum)
вказується кількість складника в знахідному відмінку.

Тверді і сипкі речовини позначаються в грамах і частинах грама. Слова "грам", "дециграм", "сантиграм", "міліграм" в рецепті не пишуться. Ціла кількість грамів від частин грама відділяється комою. Якщо частин грама немає, то після коми ставиться ноль (1,0 - один грам).

Є речовини, які дозуються одиницями дії (ОД).

Кількість рідких речовин у рецепті вказується в мілілітрах і краплях (ml; a кількість крапель позначають римською цифрою, перед якою пишуть guttam (gttm. - коли 1 крапля) і guttas (gtts - 2 і більше крапель).

3) Дієслово Recipe вимагає Асе, яким і є вагова кількість, а назва
речовини чи препарату стоїть завжди в Gen.

Якщо в рецепті виписуються кілька речовин в однаковій дозі, то доза зазначається лише після назви останньої речовини, але перед цифровим позначенням пишеться слово ana (aa) (-порівну-).

4) При виписуванні деяких лікарських форм (стоматологічних паст,
свічок) можна не вказувати кількість формоутворюючої речовини, надавши
право фармацевтові взяти скільки потрібно - quantum satis (q.s).


7431285998622757.html
7431322829550543.html
    PR.RU™