Розв’язання. Середнє значення обчислюється за формулою

Середнє значення обчислюється за формулою

Дисперсiя в даному випадку обчислюється:

Середньоквадратичне відхилення:

Регіон Центральний Західний Східний Південний Північний Сума
Виручка (xі) -
Кількість точок (mі)
xi*mi
mi*(xi- i)^2
Середнє значення ( ) 1669,086962
дисперсія 301795,9972
середньокадратичне відхилення 549,3596246


7427876596040824.html
7427933237572934.html
    PR.RU™